قربانی ۱۸۲ توسط بانی خاص انجام شد

درتاریخ دوشنبه، ۱۴ ربیع الثانی یک رأس قربانی یعنی قربانی ۱۸۲، به نیت خاص و توسط بانی معین انجام شد.

خداوند مهرورز، از بانی عزیز به بهترین وجه قبول فرماید و ایشان را مورد تفضُّل و عنایت ویژه خود قرار دهد.

:credit_card:شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی‌لو:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۹۶۹۴
:calling:کد پرداخت موبایل:
۶۲۱۸#*۸۸۷۷*
:telephone_receiver: شماره جهت پیامک اعلام واریزی:
۰۹۱۲۰۵۱۶۷۴۰
:computer:مجوز و فعالیت‌های مرکز در وبسایت:
mnn.pasokhgooyan.ir
:iphone: کانال های ندای مسجد در پیام رسان ها:
mnn.pasokhgooyan.ir/2131

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود