قربانی ۱۸۱ انجام شد

قربانی ۱۸۱ انجام شد

کلیپ مربوط به قربانی روز یکشنبه، ۱۳ ربیع الثانی یک رأس قربانی یعنی قربانی ۱۸۱ به نیت تسریع در سلامت و عافیت یکی از همسایگانِ عزیزِ نمازگزار در مسجد، که دچار بیماری شده اند، توسط بانی خاص انجام شد.

خدای تعالی این عزیز و خانواده محترمتان را همیشه در صحت و عافیت نگه دارد.

:credit_card:شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی‌لو:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۹۶۹۴
:calling:کد پرداخت موبایل:
۶۲۱۸#*۸۸۷۷*
:telephone_receiver: شماره جهت پیامک اعلام واریزی:
۰۹۱۲۰۵۱۶۷۴۰
:computer:مجوز و فعالیت‌های مرکز در وبسایت:
mnn.pasokhgooyan.ir
:iphone: کانال های ندای مسجد در پیام رسان ها:
mnn.pasokhgooyan.ir/2131

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود