فرم عضویت در جمع خیرین “مرکز نیکوکاری شهید نبی لو”

مسجد امام سجاد علیه السلام (محله ۳ پردیسان قم، سجادیه)