-صاحب امتیاز-

ذبح و توزیع قربانی

این مرکز برای تامین مایحتاج خانواده های نیازمندان اقدام به جمع آوری هدایای خیّرین برای نذر قربانی کرده است و با رعایت کامل اصول بهداشتی آنها را بین نیازمندان توزیع می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.