-صاحب امتیاز-

شناسایی و رسیدگی به خانواده های محروم

با شناسایی خانواده های محروم و بخصوص سادات با کمک نیکوکاران، کمک های نقدی و غیرنقدی اعم از هزینه درمان، خرید آبگرمکن، بخاری، پوشاک و … اهدا شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.