ذبح و توزیع قربانی ۱۱۲ بین نیازمندان مرکز و محله

ذبح و توزیع قربانی ۱۱۲ بین نیازمندان مرکز و محله

قربانی صددوازدهم عقیقه برای نجمه خانم انجام شد.

خدای تعالی این مولود را از نیکوکاران پرهیزگار و صاحب بینش قرار دهد و جسم ، دین و اخلاقش را به سلامت بدارد.

شما عزیزان نیز میتوانید در قربانی های دیگر و کمک به نیازمندان سهیم باشید

شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی لو: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۹۶۹۴

شماره همراه جهت اعلام واریزی با نیت خاص یا عقیله : ۰۹۱۲۰۵۱۶۷۴۰ذ

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود