ذبح قربانی ۱۱۰ به عدد حروف ابجد نام نامی ابوالیتامی و المساکین امیرالمومنین علی علیه السلام

قربانی صد دهم به عدد حروف ابجد نام نامی ابوالیتامی و المساکین امیرالمومنین علی علیه السلام با خواست و عنایات خدای حکیم مصادف با ۲۱رمضان روز شهادت حضرت انجام شد.

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود