گزارش تصویری تهیه آبگوشت و توزیع آن بین نیازمندان مرکز و محله

گزارش تهیه آبگوشت در روز چهاردهم ماه رجب المرجب با گوشت ۳ راس قربانی عقیقه و توزیع طبق نیت بانیان محترم ./ جهت سپردن عقیقه فرزندانتان به مرکز نیکوکاری شهید نبی لو با ما تماس بگیرید.

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود