جا به جایی اثاثیه یک خانواده سید بزرگوار

با عنایت خدای متعال کامیون حمل اثاث و چند نفر کارگر هماهنگی های لازم صورت گرفت و روز گذشته اثاثیه خانواده سید مستمندی در پردیسان جابجا گردید .و هزینه حمل ان توسط شما خیرین گرامی تامین شد.خدابه بانیان خیر وبرکت عنایت کنه.

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود