عید را به خانه نیازمندان ببریم

پویش مردمی «عید را به خانه نیازمندان ببریم» / با اولویت کمک به خانواده های نیازمند بیمار و بی سرپرست

شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی‌لو:
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۹۶۹۴

شماره جهت پیامک اعلام واریزی:
۰۹۱۲۰۵۱۶۷۴۰مجوز و صفحه پویش
https://mnn.pasokhgooyan.ir/eyde1401
سایت مرکز نیکوکاری شهید نبی لو:
https://mnn.pasokhgooyan.ir
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود