پویش مشارکت در صدقه و کمک به نیازمندان جهت تهیه بسته غذایی

#شب_جمعه_اموات_چشم_براه_هستند.
💠صدقه و کمک به نیازمندان جهت تامین نیازهای اولیه و بسته غذایی
💳شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی لو
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۹۶۹۴

📲 *۸۸۷۷*۶۲۱۸#

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود