پویش مشارکت در صدقه و قربانی

💠 صدقه و شراکت در قربانی به شکرانه سلامت و شفای بیماران برای نیازمندان آسیب دیده از کرونا بصورت بسته معیشتی

💳شماره کارت مرکز نیکوکاری شهید نبی لو
۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۹۶۹۴

🔶 ملاحظه فعالیت های مرکز:
mnn.pasokhgooyan.ir

📞 شماره تماس جهت هماهنگی های بیشتر:
۰۹۱۲۰۵۱۶۷۴۰

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود